6 îndemnuri mântuitoare ale Sfântului Apostol Petru

6 îndemnuri mântuitoare ale Sfântului Apostol Petru

1.Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu (I Pt. 2:16) 2.Vă îndemn ca pe nişte străini ce sunteţi şi călători aici pe pământ, să vă feriţi de poftele cele trupeşti care se războiesc...
10 îndemnuri mântuitoare ale Sfântului Apostol Pavel

10 îndemnuri mântuitoare ale Sfântului Apostol Pavel

1.Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit. (Romani 12, 2) 2. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei; Dacă avem slujbă, să stăruim în...