“Păzeşte-ţi inima mai mult decît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. Izgoneşte neadevărul din gura ta şi depărtează viclenia de pe buzele tale!” (Proverbe 4:22, 23)

*

“Sfătuieşte de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur,ca potrivnicul să rămînă de ruşine şi să nu poată spună nimic rău de noi.(Tit 2:6-8) Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare în dragoste, în credinţă, în curăţie.(1 Timotei4:12) Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănire, credinţa, dragostea, pacea, împreunăcu cei ce chiamă pe Domnul dintr-o inimă curată.” (2Timotei 2:22)

*

Diaconul care l-a însoţit până de curând pe Patriarhul Pavle în preumblările acestuia prin Belgrad povesteşte despre o lecţie primită din partea marelui ierarh, pe când mergeau ei o dată, împreună, la Biserica Banovo Brdo.
–  Cu ce vom merge acolo? Cu maşina? – a întrebat diaconul.
– Nu. Cu autobuzul! – a răspuns Patriarhul, categoric.
–  E aglomeraţie mare, zăpuşeală de nedescris în autobuz. Nu e nici foarte aproape…
– Mergem aşa! – i-a retezat vorba, scurt, Patriarhul.
–  Prea Fericirea Voastră – a încercat să îl înduplece din nou dicaonul –, e vară, iată, şi multă lume merge la Insula Ţiganlia, la ştrand. Oamenii merg mai mult goi în autobuz. Nu se cade…
–  Ştiţi ce, părinte, – a răspuns atunci, liniştit, Patriarhul – vede fiecare ce vrea!

*

Despre smerenie

A-şi recunoşte ticăloşia şi a nu o pierde niciodată din vedere; a se lăsa în mâinile lui Dumnezeu cu o credinţă vie şi o dragoste nespusă: iată întreaga viaţă duhovnicească a cărei cea dintâi temelie este umilinţa. Cel ce-şi zice în adâncul sufletului, nu sunt decât slăbiciune şi sărăcie, nu caută sprijin în sine ci pune în Iisus întreaga nădejde. El urmează cu simplitate mişcările Harului, se înalţă în zelul dragostei, nu se împuţinează în stare de răceală; e întotdeauna mulţumit, numai să se împlinească în el voinţa dumnezeiască. Mândria, care adeseori se ascunde sub vălul a tot ce e mai sfânt, nu-l amăgeşte prin zadarnica dorinţă a unei stări în aparenţă perfectă, la care nu e chemat. Credincios şi liniştit în calea sa, el zice lui Dumnezeu: Dă-mi mie înţelepciunea, care stă aproape de scaunul Tău, şi nu mă lepăda dintre slugile Tale; că sluga Ta sunt eu, şi fiul slujnicei Tale, om slab şi cu viaţă scurtă, şi mia mic a înţelege judecata ş i legile Tale(Înţelep. 9, 4-5). Acela a cărui inimă se roagă astfel, care doreşte astfel, va fi în pace. Dumnezeu îl priveşte cu bunăvoinţă şi binecuvântarea Sa va fi asupra lui.

(din cartea Urmarea lui Iisus Hristos)

*

“Dumnezeu se descoperă , nu unei minţi ascuţite, ci unei inimi curate:”fericiţi cei cu inima curată că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Mat. 5, 8)” – Prot. P. Socolov

*

“Nu este nimic mai sărac decât capul care face filosofie despre Dumnezeu, fără Dumnezeu” – Sfântul Ioan Scărarul

*

“Nu vorbi nimic despre Dumnezeu din cele ce nu le-ai învăţat de la El Însuşi.”- Sfântul Ioan Scărarul


 

Hits: 16

Distribuiți: